Kontakt

Goran Radišić

Kancelarija

  • Tel:

  • Fax:

  • Adresa:

  • Email:

Podaci o preduzeću

Preduzeće je u sistemu PDV-a.
Potvrdu o evidentiranju za PDV možete preuzeti ovde.

PIB: SR 101725471
Matični broj: 07474938
Podatke za identifikaciju firme možete preuzeti ovde.