Mašine za hladno zavarivanje žice i traka

Pouzdanost širom sveta

 • Kompanija je smeštena u srcu engleske provincije. Osvojila je poverenje kupaca širom sveta kvalitetom svojih proizvoda i efikasnom uslugom.
 • PWM se sastoji od dve fabrike i obe se nalaze u Kentu.
 • Matrice se proizode u fabrici u Bethersdenu, a mašine se projektuju i proizvode u Longfieldu.

Poznavanje industrije

 • Preko 25 godina hladno zavarivanje predstavlja sastavni deo kablovske industrije.
 • Tokom tog perioda Steve Mepsted je konstruisao i usavršavao aparate za hladno zavarivanje, prilagođavajući ih zahtevu tržišta.
 • Radeći u proizvodnji mašina za izvlačenje žice, njihovoj montaži i dokazivanju kod kupaca širom sveta, stekao je veliko iskustvo u toj oblasti.
 • Sada isporučuje kupcima širom sveta kvalitetne, pouzdane i jednostavne mašine za hladno zavarivanje.

Nova era

 • Rani britanski primerci hladnog zavarivanja datiraju iz kasnog bronzanog doba, oko 700 godina pre Hrista.
 • Zlatne kutije nađene iz toga doba, napravljene su hladnim zavarivanjem pomoću čekića pri sobnoj temperaturi. Primitivan metod iz toga perioda prethodio je današnjem aparatu za hladno zavarivanje.
 • Naučnim istraživanjem dokazane su prednosti hladnog zavarivanja. Nova tehnika hladnog zavarivanja koristi princip višestrukog sabijanja, osvojenog pre oko 25 godina.
 • Ovom metodom oksid i druge nečistoće ističu iz tačke hladnog zavarivanja, čime se ostvaruje potpuno pouzdana veza skoro svih obojenih metala.
 • Tokom razvoja ove tehnologije dokazano je da je mesto vara jako kao i nevareni deo žice.

Savremene mašine

 • PWM koristi dokazani metod višestrukog sabijanja.
 • Žica se ulaže u specijalno konstruisanu matricu koja hvata žicu i gura je napred. PWM aparati za hladno zavarivanje su dizajnirali najiskusniji stručnjaci sveta iz ove oblasti.
 • PWM matrice se rade ručno, svaka se posebno buši, seče, brusi i polira.
 • PWM aparati se proizvode u različitim dimenzijama, od najmanjih do velikih aparata sa sopstvenim postoljem, kao što je P500, koji je težak oko 1 tone.

Aparati za hladno zavarivanje

 • Aparati manjih dimezija se proizvode u mobilnoj i fiksnoj varijanti (oznaka : B).
 • Prečnik žice, koji se može variti: od 0.08 mm do 25.00 mm (Cu) ili do 30.00 mm (Al).
 • Trake: manjih dimenzija.
 • Materijali: bakar, aluminijum, plemeniti metali, kao i neke legure obojenih metala.
 • Aparati čeono zavaruju žice ili trake - dolazi do sabijanja čestica metala.
 • Pritisak koji se ostvaruje prilikom zavarivanja:
  Bakar: 1,500 N/mm2
  Aluminijum: 900 N/mm2
 • Zatezna čvrstoća na varu je za oko 25% veća nego na drugim delovima žice.
 • Var se može ručno otkloniti kod manjih dimenzija žice.
 • Uz aparate većih dimenzija isporučuje se uređaj za automatsko otklanjanje prstena oko vara.
 • Uticaj vara na provodljivost žice je zanemarljiv. Otpor je minimalan.
 • Kod kalajisane žice kalaj nije potrebno skidati. Aparat će zavariti bakar, a ne kalaj.
 • Lak sa žice je bolje skinuti pre varenja, jer se lepi na matricu.
 • Matrice se ručno izrađuju, delovi se ne mogu kombinovati, ali pojedine matrice se mogu koristiti na više aparata.
 • Vek trajanja matrice je 10 godina uz redovno čišćenje i pravilno rukovanje.
 • Kod kupovine velikih aparata, kupac može dobiti crteže da sam izrađuje matrice.
 • Matrice za aparat mogu biti sa jednom ili dve provlake (dimenzije).
 • Matrice za dve provlake mogu biti dimenzija od ø 0.15 do 3.70 mm.
 • Razlika u dimenzijama provlaka na jednoj matrici je max. 30%.
 • Matrice za modele M25 I M30 su identične (u okviru kapaciteta aparata).
 • Matrice za modele M101, P101 I HP100 su identične.
 • Tolerancija žice, koja se vari je – 1% / +3% i zavisi od veštine radnika.
 • Uz aparat se dobija upustvo za rukovanje, sa tehničkim opisom i specifikacijom delova.
 • Na prospektima se nalaze podaci o opsegu varenja za bakar i aluminijum, podaci o dimenzijama aparata, kao i o modelu aparata:
  M - ručni
  P - pnematski
  H - hidraulični
  E - električni
 • P500 je potpuno pneumatska mašina i potrebno je obezbediti dovod vazduha pod pritiskom.
 • Za EP500 je pored dovoda vazduha potreban i priključak na električnu energiju: 110 ili 220 V. EP500 ima električnu PLC - programabilnu logičku kontrolu.