8-32mm bakarna žica direktno iz katode! Kontinuelno livenje „trolley“ žice.

Kompanija

 • Specijalizovana britanska kompanija za kontinuelno livenje bakra, bakarnih legura, zlata i srebra
 • Osnovana 1978
 • Preko 250 kupaca
 • Izvanredno organizovana tehnička pomoć kupcima širom sveta
 • Aktivan program istraživanja i razvoja
 • Testiranje opreme pre isporuke
 • Povezanost sa drugim svetskim kompanijama radi zajedničke ponude opreme, po principu "ključ u ruke"

Vertikalne mašine za livenje

 • Za dezoksidisanu bakarnu žicu
 • Za žicu od bakarnih legura
 • Za bakarne trake
 • Za bakarne šipke većih dimenzija i šuplje profile

Legure, koje se mogu liti na Rautomed mašinama, vertikalnim i horizontalnim:

 • DHP bakar
 • bakar magnezijum
 • mesing
 • mesing legiran sa olovom
 • srebro legirano sa bakrom
 • nikl-srebra
 • legure srebra za lemljenje
 • fosfor-bronze
 • kalaj bronze
 • silikon bronze
 • aluminijum bronze
 • metal za oružje

Male mašine za kontinuelno livenje plemenitih metala za sledeće namene:

 • Trake za proizvodnju kovanog novca, medalja i medaljona
 • Limove od zlata i srebra, šipke i cevi za proizvodnju nakita
 • Blokove od srebra
 • Legure olova i kontaktne metale za elektroniku
 • Legure za zubarstvo