Veliki izbor gumenih smeša za izolaciju i plaštiranje kablova. Ispune za gumene i teško-gorive kablove.