Masterbečevi i boje za kablove

Proizvodni program

  • Masterbečevi i boje za kablove
  • Masterbečevi i boje za plastiku
  • Masterbečevi i boje za tekstil
  • Masterbečevi i boje i druge namene

Masterbečevi za kablove su bez teških metala, prema RoHS i delimo ih prema vrstama materijala za kablove:

  • PVC
  • PE
  • HFFR
  • Guma
  • XLPE